ברוכים הבאים!

חיישני נסיעה לאחור

חיישני רוורס- מערכות עזר לנהג בעת נסיעה לאחור, פותחו במטרה להתריע על פגיעה אפשרית של הרכב באובייקטים, הנמצאים במסלול הנסיעה בעת נסיעה לאחור. תפקיד המערכת להתריע על מצבי הסיכון בהם עלול להיווצר מפגש בין הרכב לאובייקטים (רכבים, עצמים ואנשים) הנמצאים ב"שטחים המתים" שבנתיב הנסיעה- "שטח מת", מוגדר כאזור מאחורי הרכב אותו נהג הרכב לא יכול לראות דרך מראות הצד והמראה הפנימית המופנית אחורה. הצורך בחיישני נסיעה לאחור, עלה בין השאר כתוצאה מגידול משמעותי במספר הרכבים באזורים העירוניים- מה שהקטין בפועל את שטח החנייה לכל מכונית והעלה את הסבירות לפגיעה ברכבים סמוכים בעת החניית הרכב (בעיקר בנסיעה אחורה). פיתוח אמצעי עזר לחנייה, מאפשר היום להחנות את הרכב ביתר קלות וללא פגיעה ברכבים סמוכים. סיבה נוספת לפיתוח אמצעים אלו, היא העלייה הגבוהה במקרי התאונות בהם נפגעים הולכי רגל מרכבים הנוסעים לאחור. מספר רב של נפגעים (בעיקר ילדים), נדרסים בכל שנה על ידי בן משפחה שהסיע את רכבו ה אחורה ביציאה מן החנייה.